τι είναι το 4801;

  • Posted on: 5 July 2016
  • By: admin

μονάδα μέτρησης
για το βαθμό δυσκολίας
για τις κοφτές ανάσες αγωνίας
για τα χιλιόμετρα της απόστασης
για τα κύματα ανάμεσα
για τις σανίδες στις ράγες των τρένων μετρημένες μία προς μία
για μήνες. μέρες. ώρες. λεπτά. δευτερόλεπτα. κοντά σου.
για μήνες. μέρες. ώρες. λεπτά. δευτερόλεπτα. μακρυά.
για τις λέξεις, μετρημένες στη σειρά, που θέλω να σου γράψω και διστάζω
για τους παλμούς μου την ώρα που το φιλί σου βρήκε το πρόσωπό μου
κι ας μην ήταν το φιλί που ήθελα
όχι, το 4801 δεν είναι η αρίθμηση της φωτογραφικής μηχανής μου

Μικρά

  • Posted on: 5 July 2016
  • By: admin

Τον τελευταίο...αρκετό καιρό, η λέξη μικρά είναι καρφωμένη στο μυαλό μου και απαραίτητο αξεσουάρ στο λεξιλόγιό μου. Όλα μου φαίνονται μικρά. Σημαντικά και ασήμαντα. Δεν είναι απαραίτητα ο συγκεκριμένος επιθετικός προσδιορισμός κατάλληλος να καθορίζει τη σημασία τους, ωστόσο, φαίνεται να μπαίνει συνεχώς, εντελώς αυθαίρετα, σχεδόν από μόνος του πριν από κάθε λέξη, πριν από κάθε κατάσταση, πριν από κάθε συμβάν.